Om je wat op weg te helpen met de verschillende tochttechnieken kan onderstaand overzicht behulpzaam zijn. Let wel, het is niet gezegd dat al deze technieken gebruikt worden, of dat er geen andere technieken of varianten gebruikt worden dan hierin staan. Gebruik dus vooral je gezonde verstand!!

Route technieken:

Bolletje Pijltje route (standaard) Het bolletje (dikke punt) staat voor het kruispunt. Het pijltje geeft aan welk pad van de splitsing gevolgd moet worden. Soms geeft men de niet te volgen paden aan met een stomp lijntje (zonder pijlpunt) Bolletje pijltje scoutpedia
Bolletje pijltje (windrichting)  De richting wordt aangegeven met een bolletje met daaraan vast een stokje. Het stokje geeft de windichting aan. Door de windrichting om te rekenen naar graden kun je met behulp van je kompas het juiste pad kiezen op de kruising. Bolletje pijltje windrichting scoutpedia
Coordinatenroute  Bij een coördinatenroute maak je gebruik van een topografischekaart en kaartcoördinaten om je route te kunnen lopen. Als je de schaal van de stafkaart weet, kun je tot op 10 meter nauwkeurig bepalen waar je bent. Coördinatenroute scoutpedia
Doolhof  Een doolhof of labyrint is een aangelegde tuin met kronkelpaden en doodlopende gangen. Als je in een doolhof terecht komt, is het de bedoeling dat je het midden van het doolhof of een uitgang bereikt. Doolhof scoutpedia
Driekhoeksmeting / positie bepaling  Een driehoeksmeting is een meting waarbij men gebruik maakt van de eigenschap van een driehoek dat de driehoek volledig is bepaald wanneer we een zijde (de basis) en de aanliggende hoeken kennen. Driehoeksmeting scoutpedia
Foto route  Een fotoroute is een routetechniek waarbij er een fotoserie gemaakt wordt van de te lopen route. Foto route scoutpedia
Gradenstelsels  Gradenstelsels zijn manieren om de grootte van hoeken aan te geven. Gradenstelsels scoutpedia
Kaarthoekmeter  Een kaarthoekmeter of Roomer is een doorzichtig plastic kaartje met een aantal maatverdelingen erop en wordt gebruikt om de kaartvierkanten op een topografische kaart onder te verdelen in 100sten. Hierdoor kun je tot op 10 meter nauwkeurig een coördinaat bepalen. Kaarthoekmeter scoutpedia
Knopen route  Een knopenroute is een route techniek waarbij de routebeschrijving aan de hikers wordt meegegeven in de vorm van een touw met knopen erin, Knopenroute scoutpedia
Koersbepaling  Dit artikel beschrijft verschillende manieren om je koers te bepalen uit de aanwijzingen die de natuur om je heen aan je geeft. Koersbepaling scoutpedia
Kompas  Een kompas is een navigatie-instrument waarmee de richting ten opzichte van het noorden (de kompasrichting) bepaald kan worden.

Kompas scoutpedia

Kompas_maken scoutpedia

Kompasgebruik scoutpedia

Kompasroos scoutpedia

Kruispeiling  De kruispeiling is een routetechniek. Voor de kruispeiling is kennis nodig van kaartlezen, er moeten namelijk 4 coördinaten gevonden worden op de kaart. Kruispeiling scoutpedia
Kruispunten route  De kruispuntenroute is een routetechniek waarbij ieder kruispunt is getekend en er middels een pijl wordt aangegeven welke afslag genomen moet worden, de gebruiker staat altijd van onder het getekende kruispunt aan en dient de pijl te volgen. Kruispuntenroute scoutpedia
Maankompas 

Het maankompas kun je gebruiken om je tijdens een nachthike op te orienteren.De maan staat wat minder stevig op dezelfde plaats als de zon maar ook aan de maan kun je zien in welke richtingen de windstreken liggen.

Maankompas scoutpedia
Ogenroute  De ogenroute is een routetechniek waarbij de richting aangegeven is doormiddel van ogen. Ogenroute scoutpedia
Oleaat  Bij een Oleaat is de route van kaart overgetrokken op een doorzichtig vel. Dit kan op twee manieren: met en zonder zijwegen, de laatste versie heet ook wel een blinde oleaat. Oleaat scoutpedia
Sms route  Een tocht hoeft niet altijd op papier te staan: een SMS-route kan ook. Bij een SMS-route verstuur je delen van de route via SMS naar de groepen die de hike lopen. SMS-route scoutpedia
Situatieschets  Bij een situatieschets wordt er een tekening gemaakt van het kruispunt waarop van richting veranderd dient te worden. Dit kan heel simpel door enkele de wegen in de situatie te tekenen. Situatieschets scoutpedia
Stafkaart of Topografische kaart  Een topografische kaart is een kaart die bedoeld is om zo getrouw en volledig mogelijk een deel van het aardoppervlak in twee dimensies te beschrijven door de schematische en symbolische weergave Topografische_kaart scoutpedia
Stripkaart  Een stripkaart (ofwel een kaart die “gestript” is van overbodige informatie), ook wel ten onrechte strippenkaart genoemd, kun je zien als een oleaat met zijwegen die strak getrokken is en waar de zijwegen op regelmatige afstand gezet zijn. Stripkaart scoutpedia
Tijdenroute  Een tijdenroute bestaat uit een lijst met digitale tijden. Deze digitale tijden geven, vertaald naar een analoog horloge, de richtingen waarheen gelopen moet worden. Tijdenroute scoutpedia
Vector route  Een vectorroute is een routetechniek waarbij vectoren (pijltjes met een bepaalde richting en lengte) gebruikt worden. Vectorroutes heb je in twee varianten. Vectorroute scoutpedia
Windstreken  De bekendste windstreken zijn Noord, Oost, Zuid en West. Deze (hoofd-)windstreken zijn te combineren in kleinere windstreken, bijvoorbeeld in het noordoosten (tussen het noorden en het oosten in) en het noordnoordoosten (tussen noorden en noordoosten in). Windstreken scoutpedia
Wiskunde route  De wiskunderoute kun je gebruiken als een soort van “geheimschrift” bij een coördinatenroute een GPS-route of een kruispeiling.  Wiskunderoute scoutpedia